ผู้เขียน หัวข้อ: ทำเนียบเซียนบอล สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์) / คู่-คี่ ประจำเดือน เมษายน 2561  (อ่าน 634357 ครั้ง)

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ขออนุญาต เปิดรับสมัคร เซียนสกอร์ สูงต่ำ คู่ คี่

เนื่องจากมองเห็นถึงผลประโยชน์ ที่พี่น้องบ้านผลบอลจะได้รับการแบ่งปัน และเพื่อความสนุกสนานปรองดอง
จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ มาร่วมลงชื่อเพื่อแบ่งปัน และเข้าแข่งขัน ทำเนียบเซียนสกอร์ สูงต่ำ คู่ คี่  ได้นะครับ
กติกา รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

ขอบคุณครับ



กฎและกติกาทั้งหมด ให้อยู้ในดุลยพินิจของผู้ดูแลการแข่งขัน คิดคะแนนในขณะนั้น สามารถดูแลและจัดการ เปลี่ยนแปลง ทุกเรื่อง ได้อย่าง100%นะครับ :) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/04/2018, 14:35:09 โดย lost to win »
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ทำเนียบแชมป์ 2561


มกราคม 2561
แชมป์             .zorro_lek------>Poin = 55 สถิติ WWLlWWWwLWLLWLWWWDwWWwlLLLWWLWW
รองแชมป์อันดับ1.  chnachai----->Point= 44 สถิติ WWWLWLWWWLDLDWLLWLW LLLWWLWLDLLw
รองแชมป์อันดับ2      .S.lee------>Point= 43 สถิติ WWLWWLWLLwwWLLPWwLWLLWLLWLLlWWD

กุมภาพันธ์ 2561
1.แชมป์★TicketToHome ------->Point= 50 สถิติ LWWWWWWWLWWLwWWwLWLWwwwLLW
2.รองแชมป์★★☆☆★zorro_lek--------->Poin = 48 สถิติ WWWlWLLLWWLWWWWWlWLWWLWLWLP
3.รองแชมป์☆☆leonal------->Point= 45 สถิติ LwWWWWwWLWLWWWLLLWWLWwLW

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/03/2018, 15:10:49 โดย lost to win »
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ทำเนียบแชมป์


ธันวาคม2559
1.  Immolation------>Point= +21  สถิติ  WLLWWWWWLWWPWWWWLW DWWLLLwlLW
2.Naga009 --------->Point= +9     สถิติ WLWWWLwPWLWLwDWLWLW WLWWLLLPWW
3. tongtiew --------> Point= -1.5  สถิติ WLLLWLwWwLlwWwwLLWDLwWLwPWwLLW

มกราคม 2560
1.chnachai--------->Point= +53  สถิติ=LWLWWWLWWWWWWWLWLLWWLwWLlWLW
2. ★ Immolation--->Point= +50   สถิติ=WLWWWWWwLWlWWWLLLWLLWWWWLWLl
3.Ballball2----------> Point= +48  สถิติ=LLLLLWWWWLDwWWlwWlLWWWLDWWWW

กุมภาพันธ์ 2560
1. natpolis------------>Point= +48    สถิติ= WWWWLLDWWLWLWLWLWWLWLwWWWL
2.★chnachai---------->Point= +40   สถิติ= WwWwLWLLWWLLLWDwWwLWwWLW
3. leonal -------------->Point= +38    สถิติ= LWWWLwLLLLWWWWLLwLLWWDWLW

มีนาคม 2560
1.zorro_lek------------>Point= +53   สถิติ LDLWLWLwWWLWWWLDLDWWLWWWWDLwWW
2.☆tongtiew --------->Point= +49    สถิติ= WLWLLlLWWWLLLWWLLlWWDWWWLWWWWLL
3.★☆chnachai--------> Point= +49   สถิติ= WlWWLWLWLwWwLLWLwLDWWLWLWwWDWL

เมษายน 2560
1.☆☆tongtiew -------->Point= 50 สถิติ  WWLWWWLWWWLDWLWPWLLlLWWWLWLWLl
2.S.lee  ----------------->Point= 48  สถิติ  LWLLWLWWLLLLWLPWWWLlWWWWlLWWWW
3.★☆☆chnachai------>Point= 46  สถิติ  LWLWWLLWDLWWLLWWWLLWLLWWlWWWlP

พฤษภาคม  2560
1.☆★S.lee  ------------>Point= 54  สถิติ WWWDWLWLWWLWWLLWWlLLWWLWDWWWLLL
2.☆l2ufflan ------------>Point= 50  สถิติ wWWWLWLWLWWWLWLDWLLLLWLlwwWwWwL
2.☆☆Ballball2--------->Point= 50  สถิติ WWWWLLWWLWLLLWWLWWLLLlLwWWDWWwL

มิถุนายน  2560
1.☆☆Ballball2--------->Point= 53 สถิติ LDWWWLWWLWWDWLWWLLWWLWLWLlWWWL
2.☆l2ufflan ----------->Point= 47 สถิติ WWWLWlWWLLLLDLWWWlWWLWWLLWLDWl
2.Singload ----------->Point=  47 สถิติ LDWWLLLLLwWLwWWWWLWWDLWWLLLwLW 

กรกฏาคม  2560
1.★zorro_lek---------->Point= 51 สถิติ  LWWWWwWLLwLPWWWWLLLDWWLWLwwWlW
1.★☆☆☆chnachai----->Point= 51 สถิติ LWLLWLLLWLDWDWLWWWWLWWLLDLWWWWW
2.☆☆l2ufflan --------->Point= 50  สถิติ WWWWWWDWLwLWLLWWLLLDLWLWLWWDLLW

สิงหาคม  2560
1.★☆☆☆★chnachai----->Point= 47  สถิติ LWwLWLWLLLWLLLWLLWWWWWWLLWWLWLW
2.★☆☆ Sports United-->Point= 46  สถิติ LWWLwLWWwLWWLWLLLWWWLWLWWLLWLL
2.☆☆☆l2ufflan ----..---->Point= 46  สถิติ WWwwLLLLWwwWLWLLWLlLLLWWWWWwLLW

กันยายน  2560
1.Sanitlcb ----------->Point=  54 สถิติ WLLWWWWLWWWWLLWLLWWWWWLWWWL
2.★natpolis---------->Point= 54 สถิติ WLLWWLWWwLLLWWWWWLLWLLLWWLWWWW
3. ★★zorro_lek------->Poin = 45 สถิติ lLWLWWWLlLWWLLWlWLWDwWLWlWWWL

ตุลาคม  2560
1.★Sanitlcb ---------->Point= 57  สถิติ WlLWWWWLLWWWLWWLWWWWWLWLWWLW
2.☆★S.lee------------>Point=  56 สถิติ WWLWLWLWLllWWWLLWWLLWWWWLWWWW
3.☆☆☆☆l2ufflan ---->Point= 50 สถิติ  WWLwLDWWLLWWLLWWWLWLLWWLWLWWLW

พฤศจิกายน 2560
1.radio192------------->Point= 53 สถิติ LDWwLWLwlWWWWLLLLWWWLWWWLWWWLW
2.★☆☆☆★★chnachai----->Point= 45  สถิติ WWWWWLWWLLWLWLLLLlLWLlLLLWWWWW
3.★★☆zorro_lek--------->Poin = 42 สถิติ DWLLWWLWLWWLLWLLLWWWwLWlWLWl

ธันวาคม 2561
1.★★natpolis--------->Point= 52 สถิติ WWWWwLLLLwLWLWwWLLWWDWLWWWWW
2.leonal-------------->Point= 46 สถิติ DLWWWLLwwLWWLwLWwLLWWWLwLwWLWW
3.☆★☆S.lee---------->Point= 45 สถิติ WwwLWwWLLLwLLDLwWWWWWLlWLLWW

.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/02/2018, 17:39:52 โดย lost to win »
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ทำเนียบแชมป์


ธันวาคม2559
1.  Immolation------>Point= +21  สถิติ  WLLWWWWWLWWPWWWWLW DWWLLLwlLW
2.Naga009 --------->Point= +9     สถิติ WLWWWLwPWLWLwDWLWLW WLWWLLLPWW
3. tongtiew --------> Point= -1.5  สถิติ WLLLWLwWwLlwWwwLLWDLwWLwPWwLLW

มกราคม 2560
1.chnachai--------->Point= +53  สถิติ=LWLWWWLWWWWWWWLWLLWWLwWLlWLW
2. ★ Immolation--->Point= +50   สถิติ=WLWWWWWwLWlWWWLLLWLLWWWWLWLl
3.Ballball2----------> Point= +48  สถิติ=LLLLLWWWWLDwWWlwWlLWWWLDWWWW

กุมภาพันธ์ 2560
1. natpolis------------>Point= +48    สถิติ= WWWWLLDWWLWLWLWLWWLWLwWWWL
2.★chnachai---------->Point= +40   สถิติ= WwWwLWLLWWLLLWDwWwLWwWLW
3. leonal -------------->Point= +38    สถิติ= LWWWLwLLLLWWWWLLwLLWWDWLW

มีนาคม 2560
1.zorro_lek------------>Point= +53   สถิติ LDLWLWLwWWLWWWLDLDWWLWWWWDLwWW
2.☆tongtiew --------->Point= +49    สถิติ= WLWLLlLWWWLLLWWLLlWWDWWWLWWWWLL
3.★☆chnachai--------> Point= +49   สถิติ= WlWWLWLWLwWwLLWLwLDWWLWLWwWDWL

เมษายน 2560
1.☆☆tongtiew -------->Point= 50 สถิติ  WWLWWWLWWWLDWLWPWLLlLWWWLWLWLl
2.S.lee  ----------------->Point= 48  สถิติ  LWLLWLWWLLLLWLPWWWLlWWWWlLWWWW
3.★☆☆chnachai------>Point= 46  สถิติ  LWLWWLLWDLWWLLWWWLLWLLWWlWWWlP

พฤษภาคม  2560
1.☆★S.lee  ------------>Point= 54  สถิติ WWWDWLWLWWLWWLLWWlLLWWLWDWWWLLL
2.☆l2ufflan ------------>Point= 50  สถิติ wWWWLWLWLWWWLWLDWLLLLWLlwwWwWwL
2.☆☆Ballball2--------->Point= 50  สถิติ WWWWLLWWLWLLLWWLWWLLLlLwWWDWWwL

มิถุนายน  2560
1.☆☆Ballball2--------->Point= 53 สถิติ LDWWWLWWLWWDWLWWLLWWLWLWLlWWWL
2.☆l2ufflan ----------->Point= 47 สถิติ WWWLWlWWLLLLDLWWWlWWLWWLLWLDWl
2.Singload ----------->Point=  47 สถิติ LDWWLLLLLwWLwWWWWLWWDLWWLLLwLW 

กรกฏาคม  2560
1.★zorro_lek---------->Point= 51 สถิติ  LWWWWwWLLwLPWWWWLLLDWWLWLwwWlW
1.★☆☆☆chnachai----->Point= 51 สถิติ LWLLWLLLWLDWDWLWWWWLWWLLDLWWWWW
2.☆☆l2ufflan --------->Point= 50  สถิติ WWWWWWDWLwLWLLWWLLLDLWLWLWWDLLW

สิงหาคม  2560
1.★☆☆☆★chnachai----->Point= 47  สถิติ LWwLWLWLLLWLLLWLLWWWWWWLLWWLWLW
2.★☆☆ Sports United-->Point= 46  สถิติ LWWLwLWWwLWWLWLLLWWWLWLWWLLWLL
2.☆☆☆l2ufflan ----..---->Point= 46  สถิติ WWwwLLLLWwwWLWLLWLlLLLWWWWWwLLW

กันยายน  2560
1.Sanitlcb ----------->Point=  54 สถิติ WLLWWWWLWWWWLLWLLWWWWWLWWWL
2.★natpolis---------->Point= 54 สถิติ WLLWWLWWwLLLWWWWWLLWLLLWWLWWWW
3. ★★zorro_lek------->Poin = 45 สถิติ lLWLWWWLlLWWLLWlWLWDwWLWlWWWL

ตุลาคม  2560
1.★Sanitlcb ---------->Point= 57  สถิติ WlLWWWWLLWWWLWWLWWWWWLWLWWLW
2.☆★S.lee------------>Point=  56 สถิติ WWLWLWLWLllWWWLLWWLLWWWWLWWWW
3.☆☆☆☆l2ufflan ---->Point= 50 สถิติ  WWLwLDWWLLWWLLWWWLWLLWWLWLWWLW

พฤศจิกายน 2560
1.radio192------------->Point= 53 สถิติ LDWwLWLwlWWWWLLLLWWWLWWWLWWWLW
2.★☆☆☆★★chnachai----->Point= 45  สถิติ WWWWWLWWLLWLWLLLLlLWLlLLLWWWWW
3.★★☆zorro_lek--------->Poin = 42 สถิติ DWLLWWLWLWWLLWLLLWWWwLWlWLWl

ธันวาคม 2561
1.★★natpolis--------->Point= 52 สถิติ WWWWwLLLLwLWLWwWLLWWDWLWWWWW
2.leonal-------------->Point= 46 สถิติ DLWWWLLwwLWWLwLWwLLWWWLwLwWLWW
3.☆★☆S.lee---------->Point= 45 สถิติ WwwLWwWLLLwLLDLwWWWWWLlWLLWW

.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/03/2018, 15:05:15 โดย lost to win »
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

Sports United

 • Super Hero Member (E)
 • *******
 • กระทู้: 14103
ขอสมัครเป็นคนแรกครับ   ;D ;D ;D

baiyoke tower

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1184

Mr. H History

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 5401
คนเก็บคะแนนและทำสถิติ คับผม  รายงานตัวคับ  (บางวันอาจช้า อย่าถือสากันนะครับ)

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
รายชื่อผู้เช้าร่วมแข่งขัน บอล สกอร์ สูง ต่ำ คู่ คี่

1. tongtiew
2. baiyoke tower
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20
30

รับได้หลายท่านเรื่อยๆเลยนะครับ :) :)
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

Naga009

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 329
รายชื่อผู้เช้าร่วมแข่งขัน บอล สกอร์ สูง ต่ำ คู่ คี่

1. tongtiew
2. baiyoke tower
3.Naga009
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20
30

รับได้หลายท่านเรื่อยๆเลยนะครับ :) :)


lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ขอบคุณที่ร่วมสนุกการแข่งขันครับ ลงชื่อเรื่อยๆได้เลยนะครับ รับตลอดครับ :) :)
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

nseeg

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 4446

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน

รายชื่อผู้เช้าร่วมแข่งขัน บอล สกอร์ สูง ต่ำ คู่ คี่

1. tongtiew
2. baiyoke tower
3.Naga009
4.nseeg
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20
30

รับได้หลายท่านเรื่อยๆเลยนะครับ :) :)

ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

MariokiZZ

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 180

รายชื่อผู้เช้าร่วมแข่งขัน บอล สกอร์ สูง ต่ำ คู่ คี่

1. tongtiew
2. baiyoke tower
3.Naga009
4.nseeg
5. MariokiZZ
6.
7.
8.
9.
10.
20
30

รับได้หลายท่านเรื่อยๆเลยนะครับ :) :)


lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
กติกา คร่าวๆก่อนนะครับ

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงตาม.....(รอให้ท่านแฮงค์)
3.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
4. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
5. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
6.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
7.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น

การคิดคะแนนดังนี้


ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน

ห้องนี้จะมีท่าน Hank...Over เป็นผู้ดูแล เรื่องการคิดคะแนน และ ทุกๆอย่าง กฎกติกาต้องรอความเห็นชอบจากท่านแฮงค์ อีกครั้งนึงนะครับว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง :) :) ;)


ท่านแฮงค์ช่วยขัดเกลากติกาด้วยครับ

ท่านผู้แข่งขันทุกท่าน โพสส่งทีเด็ดทิ้งไว้ก่อนได้เลยครับวันนี้
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

Mr. H History

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 5401
รายชื่อผู้เช้าร่วมแข่งขัน บอล สกอร์ สูง ต่ำ คู่ คี่

1. tongtiew
2. baiyoke tower
3.Naga009
4.nseeg
5. MariokiZZ
6.
7.
8.
9.
10.


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
4. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
5. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
6.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
7.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น


การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน

Mr. H History

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 5401
ทำเนียบเซียนบอล  สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์)  /  คู่-คี่  ประจำวันที่  1 ธันวาคม 2516

*** กรุณา ช่วยลงเวลาแข่ง + ชื่อทีม + ราคาด้วยนะครับ***

1. tongtiew...................................
--->Point= สถิติ

2. baiyoke tower..........................
--->Point= สถิติ

3.Naga009...................................
--->Point= สถิติ

4.nseeg.......................................
--->Point= สถิติ

5. MariokiZZ.................................
--->Point= สถิติ

6.
7.
8.
9.
10.


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำเต็มเกมส์ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.บอลที่โพสลงแข่งขัน  รบกวนเอาลีกที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากนะครับ 

4.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
5. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
6. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
7.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
8.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น



การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/12/2016, 09:42:58 โดย Hank...Over »

Sports United

 • Super Hero Member (E)
 • *******
 • กระทู้: 14103
ทำเนียบเซียนบอล  สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์)  /  คู่-คี่  ประจำวันที่  1 ธันวาคม 2516

*** กรุณา ช่วยลงเวลาแข่ง + ชื่อทีม + ราคาด้วยนะครับ***

1. tongtiew...................................20.00   Vereya - เบโร่ สตารา ซากอร่า under 2-2.5
--->Point= สถิติ

2. baiyoke tower..........................
--->Point= สถิติ

3.Naga009...................................
--->Point= สถิติ

4.nseeg.......................................
--->Point= สถิติ

5. MariokiZZ.................................
--->Point= สถิติ

6.
7.
8.
9.
10.


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำเต็มเกมส์ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.บอลที่โพสลงแข่งขัน  รบกวนเอาลีกที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากนะครับ 

4.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
5. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
6. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
7.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
8.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น



การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน

***numnoipalo***

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 7228
ขอแจม ด้วยคนครับ 5555

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ทำเนียบเซียนบอล  สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์)  /  คู่-คี่  ประจำวันที่  1 ธันวาคม 2516

*** กรุณา ช่วยลงเวลาแข่ง + ชื่อทีม + ราคาด้วยนะครับ***
**รับเพิ่มอีกหลายท่านนะครับ ลงชื่อต่อได้เลย***

1. tongtiew...................................20.00   Vereya - เบโร่ สตารา ซากอร่า under 2-2.5
--->Point= สถิติ

2. baiyoke tower..........................
--->Point= สถิติ

3.Naga009...................................
--->Point= สถิติ

4.nseeg.......................................
--->Point= สถิติ

5. MariokiZZ.................................
--->Point= สถิติ

6.***numnoipalo***.....................
--->Point= สถิติ
7.
8.
9.
10.


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำเต็มเกมส์ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.บอลที่โพสลงแข่งขัน  รบกวนเอาลีกที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากนะครับ 

4.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
5. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
6. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
7.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
8.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น



การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/12/2016, 12:49:37 โดย lost to win »
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ขอแจม ด้วยคนครับ 5555
ยินดีครับท่าน ;D ;D
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

conair

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 478
ขอประลองด้วยคนครับ ;D ;D ;D ;D

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
ขอประลองด้วยคนครับ ;D ;D ;D ;D
ได้ครับ ;D
อาสารับแทนไปก่อนสงสัยท่านแฮงค์ ยังไม่ตื่น555 ;D
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย

Mr. H History

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 5401
ทำเนียบเซียนบอล  สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์)  /  คู่-คี่  ประจำวันที่  1 ธันวาคม 2516

*** กรุณา ช่วยลงเวลาแข่ง + ชื่อทีม + ราคาด้วยนะครับ***
**รับเพิ่มอีกหลายท่านนะครับ ลงชื่อต่อได้เลย***

1. tongtiew...................................20.00   Vereya - เบโร่ สตารา ซากอร่า under 2-2.5
--->Point= สถิติ

2. baiyoke tower..........................
--->Point= สถิติ

3.Naga009...................................
--->Point= สถิติ

4.nseeg.......................................
--->Point= สถิติ

5. MariokiZZ.................................
--->Point= สถิติ

6.***numnoipalo***.....................
--->Point= สถิติ

7. conair........................................
--->Point= สถิติ

8.
--->Point= สถิติ

9.
--->Point= สถิติ

10.
--->Point= สถิติ


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำเต็มเกมส์ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.บอลที่โพสลงแข่งขัน  รบกวนเอาลีกที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากนะครับ 

4.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
5. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
6. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
7.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
8.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น



การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน

MariokiZZ

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 180
ทำเนียบเซียนบอล  สกอร์ สูง-ต่ำ (เต็มเกมส์)  /  คู่-คี่  ประจำวันที่  1 ธันวาคม 2516

*** กรุณา ช่วยลงเวลาแข่ง + ชื่อทีม + ราคาด้วยนะครับ***
**รับเพิ่มอีกหลายท่านนะครับ ลงชื่อต่อได้เลย***

1. tongtiew...................................20.00   Vereya - เบโร่ สตารา ซากอร่า under 2-2.5
--->Point= สถิติ

2. baiyoke tower..........................
--->Point= สถิติ

3.Naga009...................................
--->Point= สถิติ

4.nseeg.......................................
--->Point= สถิติ

5. MariokiZZ................................. 17.30 Terek Grozny U21 - FK Krasnodar U21 Under 3
--->Point= สถิติ

6.***numnoipalo***.....................
--->Point= สถิติ

7. conair........................................
--->Point= สถิติ

8.
--->Point= สถิติ

9.
--->Point= สถิติ

10.
--->Point= สถิติ


กติกา

1.ส่งทีเด็ดได้วันละ1ทีม
2.ราคาอ้างอิงสำหรับสูง-ต่ำเต็มเกมส์ ตามเวป http://live.thscore.cc/  เอาราคาในวันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ  (จะมีราคาล่วงหน้า  ระหว่างแข่ง  และราคาวันนี้)
3.บอลที่โพสลงแข่งขัน  รบกวนเอาลีกที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมากนะครับ 

4.เริ่มส่งทีเด็ดได้ก่อนแข่งอย่างน้อยขอสัก  30 นาทีนะครับ
5. ขอปิดรับทีเด็ด ส่งได้ถึงเที่ยงคืน  00.00 น.  ของทุกวันครับ
6. การส่งทีเด็ด เขียนเวลาแข่ง+ชื่อทีม+ ตามด้วยlสกอร์ over หรือ under หรือ สกอร์คู่ -คี่
7.ช่วยรักษาแบบฟอร์มในการโพสให้เหมือนกันด้วยนะครับ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
8.ไม่มีของรางวัลใดๆมอบให้ จัดขึ้นมาเพื่อการแบ่งปันเท่านั้น



การคิดคะแนนดังนี้

ชนะเต็ม W=+3 คะแนน
ชนะครึ่ง w=+1.5 คะแนน
เสมอ D= 0 คะแนน
แพ้ครึ่ง l= -1.5คะแนน
แพ้เต็ม L= -3 คะแนน
ขาดส่ง P= -3 คะแนน

lost to win

 • Hero Member (E)
 • ******
 • กระทู้: 1806
 • เราจะสู้กับ4ขาอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการวางแผน
มีแต่เซียน under   :o :o ;D
ก้าวไปอย่างมีเป้าหมาย ไม่รีบ ไม่โลภ ไม่ใจร้อน ได้น้อยๆยังดีกว่าเสีย